Sa Java, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pabago-bagong pagbubuklod at pamamaraang overriding?


sagot 1:
klase ng Animal {public void eat () {System.out.println ("Kahit ano"); Ang klase ng Kabayo ay nagpapalawak ng Hayop {pampublikong walang bisa kumain () {System.out.println ("Mga Gulay"); }} klase Pagsubok {pampublikong static na walang bisa pangunahing (String args]] obj = bagong Hayop (); obj.eat (); obj = bagong Kabayo (); obj.eat (); }}
Anumang Gulay

sagot 2:

ibig mo bang tanungin ang pagkakaiba sa pagitan ng "pabago-bagong paghigpit" at pamamaraan na "labis na karga"?

Dahil ang pamamaraang overriding at "virtual method invocation" (dynamic na nagbubuklod) ay ang dalawang bahagi ng java polymorphism at sila ay "bahagyang naiiba" mula sa pamamaraang labis na pag-overload: parehong pamamaraan ng pangalan, ngunit magkakaibang lagda.


sagot 3:

ibig mo bang tanungin ang pagkakaiba sa pagitan ng "pabago-bagong paghigpit" at pamamaraan na "labis na karga"?

Dahil ang pamamaraang overriding at "virtual method invocation" (dynamic na nagbubuklod) ay ang dalawang bahagi ng java polymorphism at sila ay "bahagyang naiiba" mula sa pamamaraang labis na pag-overload: parehong pamamaraan ng pangalan, ngunit magkakaibang lagda.