Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paglapit ng isang bagay (sa loob ng akademiko) teoretikal, metodologikal at empirically?


sagot 1:

Teoretikal - Puro sa papel.

Dito ginagawa ang mga hypotheses. Ang isang dalisay na anyo ng mga pahayag na naghihintay upang mapatunayan na totoo o hindi.

Tulad ng isang halimbawa, "May isang milyong itim na butas sa kalawakan". Isang pahayag na hindi pa napatunayan o hindi sumasang-ayon.

Pamamaraan - Ang proseso o isang pamamaraan upang mapatunayan ang isang pahayag. Ito ay maaaring mangyari kahit na walang isang hipotesis. Ang isang pamamaraan ng Pamamaraan ay nagsisimula sa mga katotohanan o kilalang mga figure at kasanayan pagkatapos ay sagutin ang tanong.

Empirical - Puro sa pamamagitan ng pagmamasid at pagkalkula. Ang isang empirikal na halaga o pormula ay isa na hango sa pagmamasid at karamihan sa mga oras na ito ay pare-pareho. Ang Planck's Constant atbp.

Sa loob ng Akademikong lahat ito ay totoo.