Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga institusyon at regulasyon?


sagot 1:

Inilarawan ni Durkheim ang sosyolohiya bilang isang agham ng mga institusyon, kanilang genesis at kanilang mga pagpapaandar. Kaya ano ang mga institusyon sa mata ng mga sosyolohista? Para sa mga sosyolohista, ang mga institusyon ay (i) mga pormasyong panlipunan na nagparami ng kanilang sarili at (ii) namamahala sa mga pag-uugali ng mga indibidwal sa loob ng isang naibigay na pamayanan. Ang mga halimbawa ng mga institusyon ay mga gobyerno, pamilya, wika ng tao, unibersidad, ospital, mga korporasyon sa negosyo, at mga ligal na sistema. Ang isang regulasyon ng regulasyon ay isang institusyon (sa lingo ng sosyolohiya).

Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga ekonomista ay hindi pinapansin ang mga institusyon. Ang mga pangunahing ekonomista ay tiningnan ang regulasyon bilang mga patakaran at pagpapatupad. Ang mga patakarang ito ay itinakda ng mga regulator sa payo ng mga kilalang ekonomista. Hindi nakikita ng mga ekonomista (o ayaw makita) isang regulasyong regulasyon bilang isang buhay na form sa lipunan. Gayunman, kinikilala nila ang pagkakaroon ng isang kababalaghan na tinatawag na "pagkuha ng regulasyon" kung saan ang mga ekonomista at ang kanilang mga kliyente ng regulator ay pinalabas ng mga espesyal na interes. Iyon ay, ang isang regulasyon ng regulasyon kung minsan ay tila may sariling isipan.