Ano ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng isang buwis sa kalsada at tax ng toll? Bakit magbabayad tayo ng toll tax kahit na nagbabayad na tayo ng isang mabibigat na halaga para sa buwis sa kalsada?


sagot 1:

Ang buwis sa kalsada ay dapat bayaran sa isang sasakyan bago ito ma-drive sa isang pampublikong kalsada. Karaniwang binabayaran ito sa pagbili ng isang bagong sasakyan.

Ang buwis sa tol ay ipinapataw sa mga sasakyan na nais mag-commute sa ilang mga haywey at tulay. Ang gobyerno ng Estado o lokal na katawan ay magpapahiram ng toll tax sa mga kalsada o tulay bilang isang paraan upang mabawi ang perang ginugol sa pagbuo ng kalsada o tulay na ito. Maaari ring ipataw ang tax tax upang mabawi ang maintenance gastos sa kalsada o tulay.

Ang buwis sa kalsada ay kadalasang isang pagbabayad sa oras. Subalit ang toll tax ay dapat bayaran tuwing gumagamit ng sasakyan ang kalsada o tulay na kung saan ang toll ay ipinapataw.

Sana makakatulong ito.


sagot 2:

Ang Buwis sa kalsada ay isang buwis na ipinapataw sa bawat sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kapag ang buwis sa kalsada ay binabayaran sa isang sasakyan, maaari itong tumakbo sa lahat ng mga kalsada sa estado. Habang ang toll ay isang singil ng gumagamit para sa paggamit ng anumang bahagi ng kalsada o tulay na partikular na itabi tulad nito. Mas maaga sa panahon ng imperyal na panuntunan ay walang buwis sa kalsada, ngunit may toll lamang. Isinasaalang-alang ang kahirapan ng pagkolekta ng mga toll sa maraming mga punto ng buwis sa kalsada ay ipinakilala sa pagpapalit ng mga toll bilang isang pinag-isang buwis na toll.

Ngayon ang mga bayarin sa tol ay kinokolekta bilang karagdagan sa buwis sa kalsada sa maraming mga puntos para sa paggamit ng ilang bahagi ng mga kalsada o tulay na napagbigay-alam. Sa teoryang ito ay nagkakahalaga ng dobleng pagbubuwis at tulad ng masasabi na ito ay labag sa batas.

Ngunit sa praktikal na may ilang katwiran sa pagkolekta ng mga tol. Ang pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay naging napakamahal. Ang karaniwang paglalaan mula sa badyet ng estado at sentral na pamahalaan ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang mga karaniwang pag-aayos at gastos ng kapalit. Sa sitwasyong iyon ang malaking gastos na kinakailangan para sa pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay maaaring matugunan lamang sa pamamagitan ng panlabas na financing o sa pamamagitan ng espesyal na pagbabadyet. Ang halagang hiniram mula sa mga panlabas na financier ay kailangang mabayaran nang may interes sa hinaharap. Ang halagang kinakailangan upang mabayaran ang panlabas na financier ay natagpuan sa pamamagitan ng koleksyon ng toll.

Kung ang panlabas na financing ay hindi umaasa para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay, maaaring mangailangan ito ng paghihintay sa mahabang panahon, sa panahon ng panahon na ang lipunan ay maaaring maiiwasan ng mga serbisyo ng mga bagong kalsada at tulay. Ang mga benepisyo na nakakabit sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay ay iba-iba. Maaari itong makatulong sa pagbabawas ng trapiko, o sa pagbawas ng oras ng pagtakbo upang maabot ang isang partikular na lugar, o sa pagbibigay ng mahusay na kaginhawaan sa pagsakay at iba pa. Sa madaling salita ay maaaring may matitipid sa gastos ng operating ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng toll lamang ng isang bahagi ng gastos na nai-save ay ginugol.Kaya sa ekonomiko ito ay isang mahusay na pagpipilian.

Ang isa pang punto ay kung ang pananalapi ng estado ay nakasalalay para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay maaaring mangailangan ito ng pagtaas ng buwis sa sasakyan / kalsada. Kung ang buwis sa kalsada ay nadagdagan ang pasanin ay dapat ibabahagi ng bawat tao na gumagamit ng sasakyan man o hindi siya ang agarang gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay na itinayo. Sa gayon ito ay mas mahusay na mangolekta ng buwis mula sa agarang mga gumagamit. Ang toll ay maaaring isaalang-alang bilang buwis mula sa agarang mga gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay.


sagot 3:

Ang Buwis sa kalsada ay isang buwis na ipinapataw sa bawat sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kapag ang buwis sa kalsada ay binabayaran sa isang sasakyan, maaari itong tumakbo sa lahat ng mga kalsada sa estado. Habang ang toll ay isang singil ng gumagamit para sa paggamit ng anumang bahagi ng kalsada o tulay na partikular na itabi tulad nito. Mas maaga sa panahon ng imperyal na panuntunan ay walang buwis sa kalsada, ngunit may toll lamang. Isinasaalang-alang ang kahirapan ng pagkolekta ng mga toll sa maraming mga punto ng buwis sa kalsada ay ipinakilala sa pagpapalit ng mga toll bilang isang pinag-isang buwis na toll.

Ngayon ang mga bayarin sa tol ay kinokolekta bilang karagdagan sa buwis sa kalsada sa maraming mga puntos para sa paggamit ng ilang bahagi ng mga kalsada o tulay na napagbigay-alam. Sa teoryang ito ay nagkakahalaga ng dobleng pagbubuwis at tulad ng masasabi na ito ay labag sa batas.

Ngunit sa praktikal na may ilang katwiran sa pagkolekta ng mga tol. Ang pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay naging napakamahal. Ang karaniwang paglalaan mula sa badyet ng estado at sentral na pamahalaan ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang mga karaniwang pag-aayos at gastos ng kapalit. Sa sitwasyong iyon ang malaking gastos na kinakailangan para sa pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay maaaring matugunan lamang sa pamamagitan ng panlabas na financing o sa pamamagitan ng espesyal na pagbabadyet. Ang halagang hiniram mula sa mga panlabas na financier ay kailangang mabayaran nang may interes sa hinaharap. Ang halagang kinakailangan upang mabayaran ang panlabas na financier ay natagpuan sa pamamagitan ng koleksyon ng toll.

Kung ang panlabas na financing ay hindi umaasa para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay, maaaring mangailangan ito ng paghihintay sa mahabang panahon, sa panahon ng panahon na ang lipunan ay maaaring maiiwasan ng mga serbisyo ng mga bagong kalsada at tulay. Ang mga benepisyo na nakakabit sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay ay iba-iba. Maaari itong makatulong sa pagbabawas ng trapiko, o sa pagbawas ng oras ng pagtakbo upang maabot ang isang partikular na lugar, o sa pagbibigay ng mahusay na kaginhawaan sa pagsakay at iba pa. Sa madaling salita ay maaaring may matitipid sa gastos ng operating ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng toll lamang ng isang bahagi ng gastos na nai-save ay ginugol.Kaya sa ekonomiko ito ay isang mahusay na pagpipilian.

Ang isa pang punto ay kung ang pananalapi ng estado ay nakasalalay para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay maaaring mangailangan ito ng pagtaas ng buwis sa sasakyan / kalsada. Kung ang buwis sa kalsada ay nadagdagan ang pasanin ay dapat ibabahagi ng bawat tao na gumagamit ng sasakyan man o hindi siya ang agarang gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay na itinayo. Sa gayon ito ay mas mahusay na mangolekta ng buwis mula sa agarang mga gumagamit. Ang toll ay maaaring isaalang-alang bilang buwis mula sa agarang mga gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay.


sagot 4:

Ang Buwis sa kalsada ay isang buwis na ipinapataw sa bawat sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kapag ang buwis sa kalsada ay binabayaran sa isang sasakyan, maaari itong tumakbo sa lahat ng mga kalsada sa estado. Habang ang toll ay isang singil ng gumagamit para sa paggamit ng anumang bahagi ng kalsada o tulay na partikular na itabi tulad nito. Mas maaga sa panahon ng imperyal na panuntunan ay walang buwis sa kalsada, ngunit may toll lamang. Isinasaalang-alang ang kahirapan ng pagkolekta ng mga toll sa maraming mga punto ng buwis sa kalsada ay ipinakilala sa pagpapalit ng mga toll bilang isang pinag-isang buwis na toll.

Ngayon ang mga bayarin sa tol ay kinokolekta bilang karagdagan sa buwis sa kalsada sa maraming mga puntos para sa paggamit ng ilang bahagi ng mga kalsada o tulay na napagbigay-alam. Sa teoryang ito ay nagkakahalaga ng dobleng pagbubuwis at tulad ng masasabi na ito ay labag sa batas.

Ngunit sa praktikal na may ilang katwiran sa pagkolekta ng mga tol. Ang pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay naging napakamahal. Ang karaniwang paglalaan mula sa badyet ng estado at sentral na pamahalaan ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang mga karaniwang pag-aayos at gastos ng kapalit. Sa sitwasyong iyon ang malaking gastos na kinakailangan para sa pagtatayo ng mga kalsada at tulay ay maaaring matugunan lamang sa pamamagitan ng panlabas na financing o sa pamamagitan ng espesyal na pagbabadyet. Ang halagang hiniram mula sa mga panlabas na financier ay kailangang mabayaran nang may interes sa hinaharap. Ang halagang kinakailangan upang mabayaran ang panlabas na financier ay natagpuan sa pamamagitan ng koleksyon ng toll.

Kung ang panlabas na financing ay hindi umaasa para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay, maaaring mangailangan ito ng paghihintay sa mahabang panahon, sa panahon ng panahon na ang lipunan ay maaaring maiiwasan ng mga serbisyo ng mga bagong kalsada at tulay. Ang mga benepisyo na nakakabit sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay ay iba-iba. Maaari itong makatulong sa pagbabawas ng trapiko, o sa pagbawas ng oras ng pagtakbo upang maabot ang isang partikular na lugar, o sa pagbibigay ng mahusay na kaginhawaan sa pagsakay at iba pa. Sa madaling salita ay maaaring may matitipid sa gastos ng operating ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng toll lamang ng isang bahagi ng gastos na nai-save ay ginugol.Kaya sa ekonomiko ito ay isang mahusay na pagpipilian.

Ang isa pang punto ay kung ang pananalapi ng estado ay nakasalalay para sa pagtatayo ng mga bagong kalsada at tulay maaaring mangailangan ito ng pagtaas ng buwis sa sasakyan / kalsada. Kung ang buwis sa kalsada ay nadagdagan ang pasanin ay dapat ibabahagi ng bawat tao na gumagamit ng sasakyan man o hindi siya ang agarang gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay na itinayo. Sa gayon ito ay mas mahusay na mangolekta ng buwis mula sa agarang mga gumagamit. Ang toll ay maaaring isaalang-alang bilang buwis mula sa agarang mga gumagamit ng mga bagong kalsada o tulay.